Skip to main content

Visie

Mental Coaching ontleent zijn oorsprong uit het begeleiden van sporters gericht op prestatieverbetering maar wordt steeds meer een algemene term om mensen mentaal weerbaarder te maken en de regie in handen te geven.

Sport

Gezond presteren op het werk is vergelijkbaar met topsport. Werknemers die goed presteren zijn het werkelijke kapitaal van het bedrijf en zorgen voor het succes van de organisatie. Als medewerkers fit en vitaal zijn presteren ze beter, hebben ze meer werkplezier, zijn ze minder snel ziek en herstellen ze sneller

Eigen regie

Gezondheid en vitaliteit vooral gestuurd wordt vanuit de eigen regie. (Vuuren, 2016) Samen met veiligheid en vakmanschap vormen gezondheid en vitaliteit de basis voor inzetbaarheid en productiviteit. Eigen regie nemen op gezondheid betreft jezelf zodanig beïnvloeden dat je optimaal gemotiveerd bent om gezonde activiteiten te ondernemen, je eigen richting bepaalt en optimaal gezonde activiteiten onderneemt. (Vuuren, 2016).

Positieve gezondheid

Coaching wordt gegeven vanuit de visie van positieve gezondheid. Deze opvatting gaat uit van het vermogen van de mens om zich aan te passen aan wat zich in het leven voordoet.

Commitment & acceptatie

Stoppen met vechten en je verzetten tegen dingen die onvermijdelijk zijn (Acceptatie) creëert ruimte om energie te richten op dingen die echt belangrijk voor je zijn en daarvoor actie te ondernemen (Commitment).

Empowerment

Er wordt gekeken naar mogelijkheden, krachten en talenten die de medewerker zelf al in huis heeft om met de situatie waar hij of zij zich in bevindt om te gaan. Daarop voortbordurend worden er nieuwe gezonde patronen geleerd en gestimuleerd.