Skip to main content

Antifragiliteit is het idee dat wanneer we druk uitoefenen op een systeem of een mens, dit systeem of deze mens daadwerkelijk groter en sterker wordt. Een duidelijk voorbeeld hiervan is ons spierstelsel. Wanneer we naar de sportschool gaan om gewichten te tillen, oefenen we druk uit op ons lichaam om het sterker te maken. Het menselijk lichaam is in feite een antifragiel systeem dat gedijt bij uitdagingen en weerstand.

Antifragiliteit in de Psychologie

Vanuit een psychologisch perspectief komt antifragiliteit tot uiting in de vorm van PTG, ofwel post-traumatische groei. Na het ervaren van een stressvolle gebeurtenis, kunnen we leren en groeien om veerkrachtiger te worden. Het is vergelijkbaar met hoe onze spieren sterker worden na weerstandstraining. Het zijn de uitdagingen en tegenslagen in het leven die ons uiteindelijk sterker maken, niet het vermijden ervan.

Dus, in plaats van de jacht op onophoudelijk geluk, kunnen we streven naar antifragiliteit. We kunnen de uitdagingen in ons leven omarmen, wetende dat ze de bouwstenen zijn van onze groei en veerkracht. Net zoals we naar de sportschool gaan om onze spieren te versterken, kunnen we mentale veerkracht opbouwen door tegenslagen te omarmen waardoor  we sterker, veerkrachtiger en uiteindelijk gelukkiger worden.

Leave a Reply