Skip to main content
Herstel de gezonde balans tussen gevoel, verstand en emoties.

s-Nachts piekeren en slecht slapen. Strijd tussen privé-werk balans. Vaak moe zijn, niet tijdig grenzen aangeven. Verstrikt raken in gedachten en emoties. Moeite hebben met het nemen van besluiten. Een opgejaagd gevoel. Stress op het werk. Dingen doen die het leven op termijn beperken of verslechteren….

Je wilt je leven graag veranderen, maar je weet niet goed waar je moet beginnen. Op werk en privé wordt er veel van je verwacht waardoor je minder energie buffers hebt. Het kan lastig zijn om de situatie te verbeteren, bijvoorbeeld door een gebrek aan inzicht of onvoldoende zelfvertrouwen om dingen te veranderen. Het duurt dan ook vaak (te) lang voordat dit wordt herkend en er hulp wordt ingeschakeld.

Wij helpen jou bij het terugvinden van de gezonde balans. Door de juiste richting te vinden, in beweging te komen en op koers te blijven.

Niet de dingen zelf zijn beangstigend, maar onze gedachten daarover

De Griekse filosoof Epictetus

Epictetus onderkende in 60 na Christus al, dat ons gevoel en gedrag in belangrijke mate worden bepaald door onze gedachten – en die kunnen we zélf veranderen.

Mensen hebben een veel grotere invloed op hun gedachten, emotionele reacties en gedragingen dan we meestal willen geloven. Het (onder)bewustzijn en onze manier van denken beïnvloedt namelijk sterk ons gevoel, ons doen en laten. En die manier van denken kunnen we heel goed veranderen in constructieve gedachten en overtuigingen.